Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Subsidie stimuleringsfonds

Informatie over het stimuleringsfonds leest u hieronder.

Voor wie is het en waarom?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief om:

 • evenementen te stimuleren, die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang in de gemeente;
 • incidentele en structurele activiteiten te stimuleren voor de volgende doelgroepen: jeugd tot en met 23 jaar, kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking.

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, die lokaal actief zijn en activiteiten/evenementen organiseren voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds gelden een aantal voorwaarden, zoals:

 • de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers;
 • minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten;
 • de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van Pijnacker-Nootdorp;
 • de subsidie moet noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen verrichten.

De volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de pdf hieronder.

Aanvragen voor structurele activiteiten in 2019: indienen voor 1 april 2018

Vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen tot 1 april 2018 een subsidieaanvraag indienen voor structurele activiteiten in 2019. Ook kunt u een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten of evenementen in 2018 indienen. Meer informatie daarover vindt u in de paragraaf hieronder.

Aanvragen voor incidentele activiteiten en evenementen minimaal 8 weken van tevoren indienen

Incidentele activiteiten zijn eenmalig of sporadisch en gericht op minimaal één van de doelgroepen:

 • jeugd tot en met 23 jaar
 • kwetsbare inwoners
 • inwoners met een beperking

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis die verplaatsbaar en publiek toegankelijk is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan centraal staat.

Een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten en evenementen moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart