Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen: het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2019-2022. Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen zoals zorginstellingen en jeugdzorginstanties, maar ook aan organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

Aanvraag budgetsubsidie

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2020 is op 1 juni 2019 verstreken. Wel is het nog mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor een boekjaar. Zie hieronder.

Aanvraag per boekjaar

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot 8 weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Het aanvraagformulier vindt u hieronder. Bij te laat ingediende aanvragen kan het college besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Aanvraag tot vaststelling van de budgetsubsidie

Heeft uw organisatie over 2018 een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Het 'Aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie 2018' vindt u hieronder.

Regelgeving

Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening 2018 (zie onder), Subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 (zie onder).

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart