Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidie maatschappelijke voorzieningen

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, verenigingen en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen: het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017. Denk hierbij aan organisaties waar inwoners specialistische hulp krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld zorginstellingen en jeugdzorginstanties. Maar ook organisaties die informatie, preventie en/of ondersteuning bieden horen daarbij, zoals de bibliotheek en het jongerenwerk.

Aanvraag budgetsubsidie

Organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen tot 1 juni 2018 een budgetsubsidie aanvragen voor het kalenderjaar 2019. Het aanvraagformulier vindt u hieronder. Wordt de aanvraag na deze termijn ingediend? Dan nemen wij deze niet in behandeling.

Aanvraag per boekjaar

Een budgetsubsidie per boekjaar kan tot 8 weken voorafgaand aan dat boekjaar worden ingediend. Het aanvraagformulier vindt u hieronder. Wordt de aanvraag na deze termijn ingediend? Dan nemen wij deze niet in behandeling.

Aanvraag tot vaststelling van de budgetsubsidie

Heeft uw organisatie over 2017 een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Het 'Aanvraagformulier vaststelling budgetsubsidie 2017' vindt u hieronder.

Regelgeving

Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening 2015 (zie onder), Subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 (zie onder).

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart