Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Straatverlichting, melding storing

Meldingen over defecte verlichting, slechte verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen.

Melding doorgeven

  • Gaat het om een storing als gevolg van een aanrijding? Belt u dan direct de gemeente via telefoonnummer 14 015.
  • Overige storingen aan de verlichting kunt u melden via het meldingensysteem Openbare verlichting of via telefoonnummer 14 015.

Maak uw melding zo specifiek mogelijk. Beantwoord bijvoorbeeld altijd de volgende vragen:

  • Om welke straat gaat het?
  • Is het in Delfgauw, Nootdorp of Pijnacker?
  • Wat is het nummer van de lantaarnpaal waar het om gaat?

Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart