Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Starterslening aanvragen

Als u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Dit is de Starterslening. Meer informatie over de starterslening vindt u hieronder.

Wat is de starterslening?

Stel: de hypotheek die u van de bank kunt krijgen, is niet voldoende om alle verwervingskosten te betalen. (Verwervingskosten zijn het totaal van de aankoopprijs, meerwerk of verbeteringen en andere ‘kosten koper’). Met de starterslening kunt u het huis en de eventuele verbouwing alsnog financieren.
U wilt bijvoorbeeld een huis kopen voor € 200.000 (inclusief alle bijkomende kosten), maar u krijgt maar een hypotheek van € 170.000, dan kunt u met de starterslening de overige € 30.000 financieren. Of u echt niet het volledige bedrag kunt lenen bij de bank wordt gecontroleerd bij het aanvragen van de starterslening.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt de Starterslening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente stelt voorwaarden aan wie gebruik kan maken van de Starterslening. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad ‘Voorwaarden’.

De maximale hoogte van de starterslening is 20% van de verwervingskosten, maar nooit meer dan € 40.000.

De lening bestaat uit 2 delen: de starterslening en de combinatielening. Voor beide delen betaalt u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar betaald met de combinatielening.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het SVn-fonds.

Wanneer kunt u een starterslening bij de gemeente aanvragen?

 • U bent tussen de 18 en 34 jaar oud.
 • U heeft verblijfsrecht in Nederland en gaat zelf in de woning wonen.
 • U en uw eventuele partner zijn nooit eerder woningeigenaar geweest.
 • De woning staat in Pijnacker-Nootdorp.
 • U heeft al een getekende koopovereenkomst.
 • De totale verwervingskosten mogen niet boven de €240.000,00 zijn.
 • De SVn heeft op basis van uw inkomensgegevens getoetst of u een Starterslening nodig hebt.

Wilt u een bestaande woning kopen? Dan moet u, naast de bovenstaande voorwaarden, ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in deze gemeente, of
 • U heeft sinds 1996 minimaal 1 jaar in deze gemeente gewoond, of
 • U heeft een vast dienstverband binnen deze gemeente (aan te tonen via een werkgeversverklaring).

Voor het aanvragen van een Starterslening doorloopt u de volgende stappen:

 • U doet een verzoek voor het aanvraagformulier door het formulier ‘starterslening’ volledig in te vullen en de gevraagde stukken hierbij te uploaden.
 • De gemeente toetst op de voorwaarden en stuurt bij akkoord een aanvraagformulier.
 • U vult (met de hypotheekbank) de aanvraag in en stuurt die naar SVn.
 • SVn doet de financiële toets binnen gemiddeld na 2-3 weken. Zorg dat alle gegevens die worden gevraagd bij het SVn formulier volledig zijn! Houd rekening met een langere procedure bij uw voorlopige koopovereenkomst.
 • Daarna besluit de gemeente over de toekenning.
 • U stuurt de offerte van de hypotheekbank voor het resterende hoofddeel naar SVn.
 • SVn stuurt u een offerte en daarna passeren alle leningen tegelijk bij de notaris.

Met welke kosten moet ik rekening houden bij het afsluiten van een starterslening?

 • SVn brengt afsluitkosten in rekening over de hoofdsom van de Starterslening.
 • De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoofdsom van de Starterslening. SVn houdt dit percentage in op uw Starterslening en draagt de borgtochtprovisie af aan het Waarborgfonds Eigen Woningen.
 • De Starterslening wordt in de vorm van een tweede hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening brengt voor een tweede hypotheek.
 • Eventueel kosten voor de hertoets. Als u na drie jaar van mening bent dat u de maandtermijn niet kunt betalen, kunt u een hertoets aanvragen. De kosten van de hertoets vindt u op de website van SVn.

Alle hier genoemde kosten zijn financieringskosten en dus fiscaal aftrekbaar.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart