Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Samenvoegen van woningen, vergunning

Wilt u twee of meer woningen samenvoegen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Voor het samenvoegen van woningen heeft u op grond van de Huisvestingsverordening 2019 een vergunning nodig.

Eisen

 • De woonruimte ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 • U bent eigenaar, of u kunt een machtiging van de eigenaar overleggen.

De gemeente beoordeelt:

 • Of wordt voldaan aan bouwtechnische eisen;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot brandveiligheid;
 • Of wordt voldaan aan eisen met betrekking tot geluidsisolatie;
 • Of wordt voldaan aan eisen van het gemeentelijke parkeerbeleid (of voorzien is in voldoende parkeerruimte);
 • Of de nieuwe situatie past binnen het bestemmingsplan, en of er geen strijdigheid ontstaat met andere vergunningen;
 • Of het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad niet wordt geschaad;
 • Of geen onaanvaardbare inbreuk plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden op een geordend woon- en leefmilieu van de woonruimte dan wel de omgeving van de woonruimte, waar de aanvraag betrekking op heeft.

U kunt de vergunning bij de gemeente aanvragen via dit 'Aanvraagformulier Woningvoorraad: Samenvoegen woonruimte’. Er kan een Bibob-toets uitgevoerd worden. U moet daarom ook de Bibob vragenlijst invullen.

Verder nodig

 • Het ingevulde formulier Woningvoorraad: Samenvoegen woonruimte;
 • Een rechtsgeldige machtiging van de eigenaar als u zelf niet de eigenaar bent;
 • De gemeente kan een Bibob toets uitvoeren. U moet de Bibob vragenlijst invullen en meesturen met de aanvraag;
 • Een taxatierapport van een beëdigde taxateur. Uit dat taxatierapport moet de waarde blijken. Die taxatie mag niet langer dan een jaar geleden zijn uitgevoerd;
 • Bent u minder dan een jaar geleden eigenaar geworden van de woningen die u wilt samenvoegen? Dan is nodig een kopie van de koopakte;
 • Een bouwkundig rapport met een beschrijving en een beoordeling van de staat van onderhoud van de woningen. Dat rapport mag niet langer dan een jaar oud zijn;
 • Voor elke woning een tekening van de huidige situatie (per woonlaag), waarop duidelijk de verschillende vertrekken zijn aangegeven, inclusief maatvoering;
 • Bouwtekeningen van de nieuwe situatie (inclusief plattegronden en gevelaanzichten) en de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning (indien van toepassing op uw situatie);
 • Informatie over de nieuwe situatie waaruit blijkt dat de woonruimte in de nieuwe situatie voldoet aan de bouwtechnische- en brandveiligheidseisen, en aan de geluidsisolatienormen van het geldende Bouwbesluit;
 • Een tekening van het gebouw en directe omgeving waarop is aangegeven waar voertuigen kunnen worden geparkeerd.
 • Wanneer u niet zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van de woonruimte een rechtsgeldige machtiging van de door u aangewezen beheerder;

Documenten opsturen

Heeft u alle bovenstaande documenten ingevuld en verzameld? Dan kunt u ze inscannen en mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt alles ook opsturen naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld op alle documenten duidelijk het adres waarop de aanvraag betrekking heeft.

De kosten voor de aanvraag zijn in 2019 € 58,00.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart