Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins).

Is uw riool verstopt?

Is de verstopping binnen de perceelgrens van uw woning? Dan moet u of uw verhuurder zelf ervoor zorgen dat de verstopping wordt opgelost en de kosten hiervoor zelf betalen. Ligt het verstopte riool in de openbare weg? Dan lost de gemeente de verstopping op. De gemeente betaalt deze kosten. U kunt de verstopping in het openbare riool melden bij het Meldpunt Leefomgeving.

Regelgeving

Wet Milieubeheer, Gemeentelijk Rioleringsplan

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart