Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Registratie levenloos geboren kind

Sinds 3 februari 2019 is het mogelijk een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden, te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Hoe werkt het

Geboorteakte / akte van levenloos geboren kind

De gemeente waar het kind is geboren moet hiervan een akte opmaken. Als dit in het verleden niet is gebeurd kunt u bij de geboortegemeente vragen dit alsnog te doen.

Registratie in de BRP

Vervolgens kunt u uw kind in de BRP van uw woongemeente laten registreren. Maak hiervoor telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015.

Houd u verder nog rekening met het volgende:

  • Bij registratie in de BRP wordt uw kind opgenomen in de gegevens van uw eigen persoonslijst. Van het kind zelf wordt geen aparte persoonslijst aangemaakt.
  • U kunt als ouder het verzoek alleen voor uzelf doen. Het is niet mogelijk om ook namens de andere ouder het verzoek te doen. Iedere ouder maakt zodoende een persoonlijke keuze voor het wel of niet opnemen van de gegevens van het kind.
  • U moet het verzoek schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier.
  • Voor de registratie in de BRP hoeft u de akte niet zelf op te vragen bij de geboortegemeente. Als u gebruik maakt van het onderstaande verzoekformulier kunt u de gemeente machtigen dit voor u te doen.

Wanneer is registratie in de BRP niet mogelijk?

  • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden bijgeschreven.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart