Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Referendum 2018

Op 21 maart 2018 wordt tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

U vindt de volledige wet op wetten.overheid.nl.

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Identiteitsbewijs nodig om te stemmen

U moet zich bij het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

Via de stempas

Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. De volmachtstemmen moeten tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.

 • Vul de achterkant van uw stempas in
 • Onderteken de stempas samen met de gemachtigde
 • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

Via een schriftelijke volmacht

Met het online machtigingsformulier kunt u iemand uit een andere gemeente machtigen. Doe het verzoek tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag, dus uiterlijk 16 maart 2018.

Kiezerspas aanvragen voor stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas op 2 manieren aanvragen:

 • Online via het formulier Aanvragen kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 16 maart 2018.
 • Mondeling bij de receptie van het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur.

Geen stempas ontvangen / stempas kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u om een vervangende stempas vragen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via het online formulier. Dit kan tot uiterlijk 16 maart 2018.
 • Mondeling bij de receptie van het gemeentekantoor. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur.

Verhuisd op of na 5 februari

Bent u op of na 5 februari 2018 verhuisd naar Pijnacker-Nootdorp? Dan ontvangt u een stempas van uw vorige woongemeente. Wilt u stemmen in Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u bij uw vorige woongemeente een aanvraag voor een kiezerspas indienen.

Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland kan op 2 manieren:

 • Online via het formulier Verzoek tot stemmen per brief van gemeente Den Haag. Gebruik deze mogelijkheid als u op de dag van de verkiezing in het buitenland verblijft maar wel staat ingeschreven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Den Haag stuurt uw briefstembewijs, een envelop voor het briefstembiljet en de retourenvelop naar u toe. U ontvangt geen stempas meer op uw Nederlandse adres.
 • Woont u in het buitenland? Dan moet u zich voor elke verkiezing eerst registeren bij gemeente Den Haag om te kunnen stemmen. Het verzoek moet uiterlijk op 7 februari 2018 zijn ontvangen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart