Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Trouwambtenaar voor 1 dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een trouwambtenaar die u zelf kiest. Dat kan dus ook iemand zijn die geen vaste babs is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Wilt u geen trouwambtenaar die is aangewezen en benoemd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u ook een trouwambtenaar voor één dag laten benoemen. Een trouwambtenaar voor één dag kan zijn:

 • een trouwambtenaar uit een andere gemeente, benoemd en beëdigd
 • een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëdigd is

Trouwambtenaar uit een andere gemeente

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Pijnacker-Nootdorp? Dan mag hij of zij in Pijnacker-Nootdorp een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten. Dit moet u wel aanvragen. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan alleen voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hij of zij mag die dag in de gemeente Pijnacker-Nootdorp uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken.

Trouwambtenaar, nog niet benoemd en beëdigd

U kunt als bruidspaar uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar die nog niet benoemd en beëdigd is. Dit kan bijvoorbeeld een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) zijn. De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is minimaal 18 jaar oud
 • staat niet onder curatele
 • is door u (het bruidspaar) gevraagd

In het tabblad Werkwijze (aanvragen) leest u hoe u de aanvraag voor de trouwambtenaar voor één dag kunt regelen.

Een trouwambtenaar voor een eenmalige huwelijkssluiting wordt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente betaalt, blijven hetzelfde. Daarnaast gelden aanvullende kosten voor de benoeming en de beëdiging. Deze kosten vindt u op onze tarievenlijst.

U als aanstaand bruidspaar bent verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de benodigde documenten voor de trouwambtenaar voor één dag. Hieronder vindt u een overzicht van de aan te leveren stukken.

Het lenen van een toga is niet mogelijk.

Aanvragen trouwambtenaar andere gemeente

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente. U kunt dit aanvraagformulier bij ons indienen als bijlage bij de aanmelding van uw voorgenomen huwelijk,. U dient de aanvraag minimaal 8 weken voor de trouwdag in.

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende documenten:

 • kopie geldig identiteitsbewijs trouwambtenaar
 • kopie van het bewijs van beëdiging bij de rechtbank
 • kopie van het benoemingsbesluit in de andere gemeente

Aanvragen trouwambtenaar voor 1 dag, nog niet benoemd en beëdigd

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor een trouwambtenaar voor één dag die nog niet benoemd en beëdigd is. U kunt dit aanvraagformulier bij ons indienen in als bijlage bij de aanmelding van uw voorgenomen huwelijk. Dit doet u minimaal 4 maanden voor uw trouwdag.

Bij het aanvraagformulier levert u de volgende documenten in:

 • kopie geldig identiteitsbewijs van de trouwambtenaar voor 1 dag

De trouwambtenaar voor 1 dag wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In dit gesprek worden de gedragscode voor ambtenaren en Boek I van het Burgerlijk Wetboek besproken.

Daarna volgen de benoeming bij de gemeente en de beëdiging bij de rechtbank Den Haag. Bij de beëdiging moet de trouwambtenaar voor 1 dag persoonlijk aanwezig zijn. Wij regelen in overleg met de kandidaat de afspraak bij de rechtbank.

De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap die u aan de gemeente betaalt zijn hetzelfde als wanneer u een babs van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zou kiezen. Daarnaast gelden aanvullende kosten voor de benoeming en de beëdiging:

Aanvullende kosten trouwambtenaar voor 1 dag
Kosten benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, inclusief beëdiging € 149,50
Kosten benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die al benoemd is tot babs in een andere gemeente € 37,15

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart