Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht heeft op informatie van de gemeente. Op deze manier heeft u meer inzicht in het handelen van de gemeente.

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie. Gebruik hiervoor het door het college vastgestelde formulier:

De Wob kent een doorzendplicht. Als een bij een bestuursorgaan binnengekomen Wob-verzoek over informatie van een ander bestuursorgaan gaat, wordt het verzoek naar dat andere bestuursorgaan doorgestuurd.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek. De gemeente kan de beslissing met nog eens maximaal 4 weken uitstellen. U wordt hier op tijd, schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Verlenging reactietermijn

Wanneer uw verzoek niet concreet genoeg is, dan kan een medewerker van de gemeente contact met u opnemen om het verzoek te specificeren. De termijn van 4 weken wordt dan verlengd met de tijd dat u nodig heeft om te reageren dan wel een hiervoor vastgestelde termijn van 2 of 4 weken.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie waar u om verzoekt, moet aanwezig zijn bij de gemeente en niet al op een andere wijze openbaar zijn.
  • De informatie die u verzoekt moet zijn vastgelegd in documentatie, op film, foto, tape of een computerbestand.
  • De informatie wordt verstrekt door middel van inzage. Dit betekent dat bij een toekenning van het Wob-verzoek, een afspraak kan worden gemaakt om de betreffende gegevens te komen inzien.
  • Het verzoek moet via een speciaal aanvraagformulier schriftelijk (per post) worden ingediend.
  • Het formulier moet volledig zijn ingevuld.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Bezwaar

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Een bezwaarclausule is altijd in het besluit opgenomen, zodat u weet bij wie u bezwaar moet maken en wat u moet vermelden.

 

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart