Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wil slechts een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter

Heeft u minderjarige kinderen? Dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Bij het verzoek moet u een ouderschapsplan meesturen. Ook als u als partners geen overeenstemming heeft over de beeindiging van uw partnerschapsregistratie is een verzoekschrift voor de rechtbank nodig. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding.

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat dat uw partner een kopie ontvangt van uw verzoekschrift. Dit doet uw advocaat binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Mediation

Als u het niet met elkaar eens bent, kunt u een mediator inschakelen. Mediation helpt u om samen met uw partner tot een oplossing te komen.

Inschrijving burgerlijke stand

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via de rechter) moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen 3 maanden gebeuren. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. Hiermee is het geregistreerd partnerschap beëindigd. U krijgt de overeenkomst of beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart