Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Gezondheidsverklaring voor aanvraag rijbewijs

De Gezondheidsverklaring is ook wel bekend onder de naam Eigen Verklaring. Het is een formulier met vragen over uw gezondheid.

Waar is het voor?

U heeft de verklaring nodig om bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een Verklaring van geschiktheid te verkrijgen. In de Verklaring van geschiktheid staat dat u lichamelijk en geestelijk gezond genoeg bent om een motorvoertuig te besturen. Als u één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met 'ja' beantwoordt dan is onderzoek door een arts nodig. Meer informatie vindt u op www.rdw.nl.

Verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten Gezondheidsverklaringen:

De Gezondheidsverklaring voor personen jonger dan 75 jaar heeft u nodig als u:

 • rij-examen wil afleggen bij het CBR in de categorie A, B of BE;
 • een rijbewijs met kortere geldigheidsduur krijgt vanwege een medische indicatie;
 • een buitenlands rijbewijs in de categorie A, B of BE wilt omwisselen;
 • een militair rijbewijs A, B of BE wilt omwisselen.

De Gezondheidsverklaring voor personen van 75 jaar en ouder heeft u nodig als u:

 • 75 jaar of ouder bent;
 • 70 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Dit geldt voor alle categorieën rijbewijs.

De Gezondheidsverklaring CDE heeft u, naast een keuring door een gecertificeerde Arbo-arts, nodig als u:

 • een rijbewijs in de categorieën C, D of E wil verlengen;
 • rijexamen wilt doen in de categorieën C, D of E;
 • een buitenlands rijbewijs in de categorie C, D of E wilt omwisselen;
 • een militair rijbewijs C, D of E wilt omwisselen.

Aanvragen

Voor het online aanvragen moet u inloggen via DigiD.
Let op: u kunt de gezondheidsverklaring ook direct via de website van het CBR aanvragen. Dan is uw aanvraag sneller op de juiste plaats. Kijk op www.cbr.nl.

Persoonlijk ophalen (op afspraak)

U kunt het formulier Gezondheidsverklaring ook persoonlijk ophalen bij de Publieksbalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken.

Vervolgprocedure

 • u vult het formulier Gezondheidsverklaring in;
 • u stuurt het formulier naar het CBR, eventueel met een doktersverklaring;
 • het CBR bekijkt uw verklaring en beslist of u een Verklaring van geschiktheid krijgt;
 • het CBR registreert uw Verklaring van geschiktheid en stuurt u hiervan bericht.
 • u kunt vervolgens uw nieuwe rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor eerst een afspraak.
Kosten
Gezondheidsverklaring < 75 jaar € 37,80
Gezondheidsverklaring CDE € 37,80
Gezondheidsverklaring > 75 jaar € 37,80

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart