Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gezag over kind aanvragen

Het ouderlijk gezag is het recht en de plicht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Bij ouderlijk gezag bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het minderjarige kind.

Een kind mag voor zichzelf nog geen belangrijke beslissingen nemen en heeft hiervoor een of twee wettelijk vertegenwoordigers. Het ouderlijk gezag eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd zijn kinderen juridisch meerderjarig.

Online aanvragen gezamenlijk gezag

Via het Digitaal loket Rechtspraak kunt u online het gezamenlijk gezag over uw kind aanvragen. Aanvragen kan overigens pas als het kind een BSN heeft. Dus niet bij de erkenning ongeboren vrucht.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Echtgenoten of geregistreerde partners hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen heeft alleen de moeder uit wie de kinderen zijn geboren het ouderlijk gezag.

Erkenning geeft geen gezag

Als u een minderjarig kind erkent krijgt u als erkenner niet automatisch het gezag over het kind. U kunt dit wel aanvragen. Daarvoor moet u samen met de moeder van het kind een verzoek doen bij de griffier van de rechtbank.

Procedure na goedkeuring

Na goedkeuring van de aanvraag wordt het gezamenlijke gezag aangetekend in het gezagsregister en wordt daarna ook nog geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Wanneer dan voor uw kind bijvoorbeeld een paspoort nodig is, zal u beiden als gezaghebbenden hiervoor toestemming moeten geven. Verder beslist u samen voor het kind in tal van zaken, waaronder school, verhuizing en medische beslissingen. In het geval dat de moeder geen toestemming wil geven voor gezamenlijk ouderlijk gezag, kan de erkenner de rechter om vervangende toestemming voor gezamenlijk gezag vragen.

Wie komen er niet in aanmerking voor het dragen van gezag?

  • Minderjarigen,
  • mensen die onder curatele zijn gesteld, en
  • mensen van wie de geestelijke vermogens zodanig verstoord zijn, dat zij het gezag niet uit kunnen oefenen.

Meer informatie

Meer informatie over (gezamenlijk) ouderlijk gezag en het gezagsregister vindt u op www.rijksoverheid.nl.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart