Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geslachtswijziging, aangifte van

Heeft u het gevoel dat u niet behoort tot het geslacht waaronder u staat geregistreerd? Dan kunt u bij de gemeente de registratie van uw geslacht formeel laten wijzigen in het andere geslacht.

Hoe werkt het

Aangifte doen van geslachtswijziging kan ook als er geen sprake is van lichamelijke aanpassingen en zonder een uitspraak van een rechter. Ook kunt u hierbij andere voornamen kiezen.

Voordat u aangifte van geslachtswijziging doet heeft u eerst een deskundigenverklaring nodig waaruit blijkt dat u de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. Deze verklaring wordt afgegeven door een aangewezen deskundige en mag maximaal zes maanden oud zijn.

Vervolgens gaat u met de deskundigenverklaring naar de gemeente. Hier ondertekent u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een document waarin u verklaart dat u de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. U kunt hierbij ook nieuwe voornamen kiezen.

Van deze verklaring wordt een aantekening gemaakt op de geboorteakte. Dit heet een 'latere vermelding'. Ook in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt uw geslacht gewijzigd. Na de geslachtswijziging zijn uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs niet langer geldig. Hier moeten namelijk uw nieuwe geslacht en voornamen in staan.

De verklaring kan worden afgelegd vanaf de leeftijd van 16 jaar. Toestemming van de ouders is niet nodig.

Aangewezen deskundigen

Aangewezen deskundigen zijn artsen en psychologen die verbonden zijn aan:

  • het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam;
  • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen;
  • het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden.

Andere deskundigen worden namens de minister van Veiligheid en Justitite aangewezen door het CIBG. Of een deskundige is aangewezen door het CIBG is terug te vinden op de website van het CIBG:

Afspraak maken

Aangifte van geslachtwijziging kunt u doen bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 015.

Nodig

Voor de geslachtswijziging heeft u nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat u de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. Deze verklaring wordt afgegeven door een aangewezen deskundige. Deze verklaring mag maximaal zes maanden oud zijn.

Kosten

Voor de aangifte van geslachtswijziging betaalt u niets. Wel zult u kosten moeten maken voor het vernieuwen van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs. Deze documenten zijn na de geslachtswijziging niet langer geldig. Uw nieuwe geslacht en voornamen moeten hierin staan.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart