Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Een verzoek om geheimhouding vraagt u online aan met DigiD.

Schriftelijk regelen

Gebruik het formulier 'Verzoek beperking gegevensverstrekking' hieronder. Als u het formulier niet kunt afdrukken, sturen wij het u op verzoek toe. Dit formulier kunt u, met een kopie van uw legitimatiebewijs. opsturen naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker.

Wat u moet weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciƫle bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Met wie kunnen we uw persoonsgegevens wel delen?

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • Instellingen die voor hun wettelijke taak de juiste persoonsgegevens nodig hebben. Denk hierbij aan notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. Bij geheimhouding zal de gemeente u eerst informeren en heeft u de gelegenheid om bezwaar te maken
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Hoe het werkt

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen 4 weken een brief
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart