Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Emigratie

Vertrekt u voor een periode langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan bent u verplicht dit vóór uw vertrek te melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aan de gemeente geeft u door naar welk land u vertrekt en bij voorkeur ook het adres waar u daar bereikbaar bent. Dit mag u op zijn vroegst 5 dagen vóór uw emigratie doen en uiterlijk op de dag van vertrek zelf. Let op! De datum van aangifte is gelijk aan de geregistreerde datum van emigratie.

Houdt u rekening met het volgende:

 • De emigratiedatum kan niet in het verleden liggen. Bent u al geëmigreerd, kies dan de datum van vandaag.
 • Als u emigreert naar onder andere Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba heeft u van de gemeente een (gratis) bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Informeert u tijdig bij de autoriteiten van het land waar u zich vestigt of dit van toepassing is! Voor latere inschrijving in Nederland is een uitschrijfbewijs nodig van de PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba). Let op! Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente krijgen op de dag van uitschrijving. Heeft u het later nog nodig dan kunt u dit opvragen bij een RNI-gemeente.

Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen nodig.

Wie kunnen zich laten uitschrijven bij emigratie?

 • u zelf als u 16 jaar of ouder bent;
 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen;
 • de curator van de onder curatele gestelde;
 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben;
 • iedere meerderjarige van 18 jaar en ouder die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Blijven er ook personen achter op uw adres? Dan moet iedereen persoonlijk de emigratie doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak.

Blijven één of meerdere personen woonachtig op het oude adres?

Dan kan alleen persoonlijk aangifte worden gedaan aan het loket. Let op: dit geldt voor alle personen die emigreren, dus ook voor minderjarige kinderen!

Emigreren alle personen die zijn ingeschreven op uw adres? Dan kunt u kiezen voor:

 • digitaal: Via het formulier 'Aangifte emigratie'. Met dit formulier kunt u digitaal aangifte van emigratie doen, inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Eventuele bijlagen moet u ook digitaal meesturen. Op het e-mailadres dat u invult in de aanvraag ontvangt u een bevestiging. De status van uw aanvraag kunt u volgen in 'Mijn Loket' ;
 • schriftelijk: Via het formulier 'Aangifte emigratie' (zie onder). Dit formulier kunt u afdrukken, invullen en opsturen naar de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2640 AA, Postbus 1. Sluit wel een kopie van de benodigde bijlagen bij. Als u het formulier niet kunt afdrukken, sturen wij het u op verzoek toe.
 • persoonlijk: U kunt zich persoonlijk uitschrijven bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Maak eerst digitaal een afspraak.

Bij het uitschrijven voor een vertrek naar het buitenland (emigratie) heeft u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) nodig.

Voor het uitschrijven bij vertrek naar het buitenland (emigratie) worden geen kosten in rekening gebracht.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart