Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Echtscheiding in laten schrijven

Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. U moet de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank.

De inschrijving in de registers van de burgerlijke stand gebeurt bij de gemeente. De datum van inschrijving is de officiële datum van echtscheiding.

Korte beschrijving echtscheiding

Om te scheiden heeft u een advocaat nodig. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van één van de echtgenoten of op gemeenschappelijk verzoek. Na uitspraak van de rechter stuurt de advocaat de stukken naar de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken, om de echtscheiding door te geven. Zodra de gemeente de scheiding opneemt in de registers van de burgerlijke stand, is het officieel.

Bemiddeling tijdens de scheiding

Bent u van plan om echtscheiding aan te vragen? Dan kan het zijn dat u behoefte heeft aan begeleiding bij het maken van deze ingrijpende stap. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken als de hypotheek, pensioenen en verzekeringen, maar ook bij het opstellen van een gedegen ouderschapsplan. U kunt dan de hulp van een scheidingsbemiddelaar inroepen. Deze begeleidt en adviseert u op het gebied van deze zaken.

Informatie over het naamgebruik na echtscheiding vindt u op de productpagina 'Naamgebruik, wijziging'.

De procedure

Uw advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank waar de rechter de scheiding uitspreekt. Vervolgens wordt de uitspraak opgesteld in een beschikking. Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtgenoten - schriftelijk bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken om de echtscheiding in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. De gemeente kan dat pas doen als vaststaat dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is. De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Verder is van belang:

  • u kunt de beschikking van de echtscheiding alleen laten inschrijven als deze onherroepelijk is;
  • dit kan alleen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Als u in het buitenland bent getrouwd moet dit in Den Haag gebeuren;
  • binnen 6 maanden nadat de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk is geworden moet de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De volgende documenten moeten door u of uw advocaat of procureur bij de gemeente worden ingediend:

  • een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier;
  • eventueel akten van berusting van beide partijen met het verzoek tot inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. In de akte van berusting verklaart u uitdrukkelijk te berusten in de beschikking van de rechtbank en afstand te doen van alle rechtsmiddelen die u hiertegen zou kunnen aanwenden. U kunt hiermee bereiken dat de echtscheiding direct kan worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand, zonder afwachting van de beroepstermijn. Een akte van berusting kunt u laten opstellen door uw advocaat of procureur.

Wanneer is een echtscheiding officieel?

Als uw verzoek compleet is, dan zal de echtscheidingsbeschikking zo snel mogelijk worden ingeschreven. Een echtscheiding is pas officieel als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven. De datum waarop de beschikking is ingeschreven is de echtscheidingsdatum.

Aan de inschrijving van de echtscheiding zijn geen kosten verbonden.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart