Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dwangsom, ingebrekestelling

Heeft u een aanvraag of bezwaarschrift ingediend en wordt deze niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld door de gemeente? Dan kunt u de gemeente meestal in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het vastgestelde formulier.

U kunt de gemeente niet in gebreke stellen als uw verzoek betrekking heeft op, bijvoorbeeld:

U stuurt het formulier per post naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp, afdeling Backoffice Publiekszaken (BPZ), Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

In gebreke stellen

Voldoet de gemeente niet aan de beslistermijn? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog 2 weken om alsnog op tijd een besluit te nemen. Ontvangt u niet binnen twee weken een besluit? Dan heeft een u recht op een dwangsom. De dwangsom is als volgt opgebouwd:

  • € 20 per dag voor de eerste veertien dagen dat de gemeente te laat is met besluiten;
  • € 30 per dag voor de volgende veertien dagen;
  • € 40 per dag voor de volgende veertien dagen.

De maximale dwangsom is € 1260,00.

Na het indienen van uw aanvraag of bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierop staat wanneer de gemeente een beslissing neemt. We doen ons best om alles op tijd af te handelen, maar het kan zijn dat dit niet lukt. In dat geval ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. De beslistermijn wordt dan verlengd.

Wanneer kunt u de gemeente niet in gebreke stellen?

In bepaalde situaties heeft u geen recht op een dwangsom. Bijvoorbeeld:

  • als de gemeente wacht op informatie van u;
  • als de gemeente wacht op informatie uit het buitenland;
  • als er sprake is van overmacht.

Dwangsom

Nadat u de gemeente in gebreke hebt gesteld, heeft de gemeente twee weken om alsnog tijdig te beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom lopen. Vanaf dat moment kunt u ook direct beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

Als u recht heeft op de dwangsom, dan krijgt u binnen 6 weken na de laatste dag waarop de dwangsom verschuldigd was het bedrag op uw rekening.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart