Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Collecte of inzameling houden

Sommige mensen willen een inzameling houden voor een goed doel of hun eigen vereniging of instelling. Soms willen mensen donateurs werven. Hierbij vraagt u dan aan mensen of zij geld, tijd of andere spullen willen geven. Dit heet een collecte.

Wanneer mag u een collecte houden?

Het is verboden om zonder vergunning van het college een openbare inzameling te houden. Het gaat niet alleen om het collecteren met bijvoorbeeld collectebussen. Maar ook het verkopen van producten voor een goed doel en het werven van donateurs. Er bestaan landelijke instellingen die op het landelijke collecterooster van het CBF staan. Deze instellingen hebben op basis van de APV geen vergunning nodig.

Wilt u als lokale instelling een inzameling houden of donateurs werven?

Dan kunt u alleen een vergunning krijgen voor een periode die op het rooster is aangeduid als vrije periode. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Hoe vraagt u een vergunning aan voor het houden van een collecte?

U stuurt hiervoor een e-mail met uw verzoek naar info@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt ook een brief sturen naar Postbus 1, 2640 AA Pijnacker, t.a.v. APV.

Wat vermeldt u in uw aanvraag?

In uw mail of brief moet u in ieder geval het volgende vermelden:

  • de naam van uw instelling of vereniging;
  • de manier waarop u geld wil inzamelen;
  • de periode waarin u geld wil inzamelen; en
  • eventueel het dorp waarin u geld wil inzamelen.

Wat kost het aanvragen van een collectevergunning?

Voor deze vergunning worden geen kosten berekend.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart