Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bezwaarschrift indienen

Tegen beslissingen van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bent u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens met een beslissing van de gemeente?

Dan kunt u tegen de beslissing (beschikking of aanslag) bezwaar indienen. U dient het bezwaarschrift in binnen 6 weken van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

Hoe werkt het indienen van een bezwaarschrift?

U dient het bezwaarschrift in bij het college van Burgemeester en Wethouders. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Het college neemt binnen 12 weken, na indiening van het bezwaarschrift, een beslissing. Duurt het langer, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar?

Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Let op: Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen een belastingaanslag?

Dan kan dat niet via dit product. Kijk in het product Belastingen, bezwaarschrift indienen voor meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de folder 'Bezwaar maken'.

Wilt u bezwaar indienen tegen een belastingaanslag?

Dan kan dat niet op deze manier. Kijk in het product Belastingen, bezwaarschrift indienen hoe u dit wel doet.

Hoe kan ik bezwaar maken?

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • waartegen maakt u bezwaar;
  • waarom u een bezwaarschrift indient.

U kunt een bezwaarschriftbrief ook per post sturen naar de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart