Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beroepschrift indienen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente en is uw bezwaar afgewezen?

Dan kunt u tegen die beslissing (beschikking) in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in bij de rechtbank in Den Haag. Van de rechtbank krijgt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zoniet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart