Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Asielzoeker, opvang of woonruimte

Bent u een asielzoeker? Dan kunt u bij de gemeente woonruimte aanvragen.

Hoe werkt de regeling voor huisvesting van erkende asielzoekers?

Erkende asielzoekers (statushouders) komen in aanmerking voor overplaatsing vanuit een asielzoekerscentrum naar reguliere huisvesting. De gemeente heeft hierin een wettelijke taakstelling. Het Rijk bepaalt het aantal asielzoekers dat een gemeente moet plaatsen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) deelt de asielzoekers aan de gemeente toe. De gemeente heeft daar geen invloed op. De provincie controleert of de gemeente aan de wettelijke taakstelling voldoet.

Hoe zit het met doorstromers die al reguliere huisvesting hebben?

Voor erkende asielzoekers die vanuit een woning willen doorstromen naar een andere woning geldt deze regeling niet. Zij kunnen een andere woning zoeken via het reguliere woningzoekendensysteem (woonnet).

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart