Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Afschrift geboorteakte

Van een geboorte wordt een akte opgemaakt. U kunt een afschrift van deze akte aanvragen bij de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Aanvragen

 • Online via het formulier geboorteakte. U logt in met uw DigiD. Na het indienen ontvangt u een bevestiging per e-mail.
 • Schriftelijk door middel van een brief aan de gemeente met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U stuurt uw verzoek naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA, Pijnacker.
 • Op afspraak aan de balie van het gemeentekantoor. Maak uw afspraak online. U kunt ook een ander machtigen om het afschrift voor u op te halen. U verklaart dan schriftelijk dat u toestemming geeft dat de gemachtigde het afschrift voor u meeneemt. De gemachtigde neemt dan de getekende machtiging, een geldig legitimatiebewijs en (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs mee.

Nodig

U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wie kan de aanvraag doen?

U kunt het aanvragen:

 • voor uzelf;
 • als gemachtigde;
 • als ouder of kind;
 • als erfgenaam;
 • als echtgenoot of geregistreerd partner;
 • als wettelijk vertegenwoordiger.

Woont u in het buitenland?

En bent u geboren in Pijnacker, Nootdorp of Pijnacker-Nootdorp?
Dan kunt u een afschrift of internationaal uittreksel van uw geboorteakte aanvragen via het formulier hieronder.

Kosten 2020

Een afschrift kost €13,80.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart