Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Afschrift akte van overlijden

Van een overlijden wordt een akte opgemaakt. U kunt een afschrift van deze akte aanvragen in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

Aanvragen

  • Schriftelijk via een brief aan de gemeente met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U stuurt uw ondertekende verzoek naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA PIJNACKER.
  • Persoonlijk via een afspraak bij de publieksbalie van het gemeentekantoor in Pijnacker. U kunt ook iemand anders machtigen. U verklaart dan schriftelijk dat u toestemming geeft dat de gemachtigde het afschrift voor u meeneemt. De gemachtigde neemt dan de getekende machtiging, een geldig legitimatiebewijs en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee.

Nodig

  • Een geldig legitimatiebewijs

Wie kan de aanvraag doen?

  • een ouder of kind;
  • een erfgenaam;
  • de echtgenoot of geregistreerd partner;
  • de wettelijk vertegenwoordiger.

Kosten 2020

Een afschrift kost €13,80.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart