Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Afschrift akte beëindiging geregistreerd partnerschap

Van een beëindiging/ontbinding geregistreerd partnerschap wordt aantekening op de akte van partnerschapsregistratie gemaakt. Dit noemen we een latere vermelding.

Waar aanvragen?

U vraagt het aan bij de gemeente waar de partnerschapregistratie plaatsvond. Bent u in het buitenland een geregistreerd partnerschap aangegaan en is deze in Nederland ontbonden? Dan kunt u een afschrift aanvragen bij de gemeente Den Haag.

Meenemen

U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wie kan de aanvraag doen?

 • uzelf;
 • een gemachtigde;
 • een ouder of kind;
 • een erfgenaam;
 • de echtgenoot of geregistreerd partner;
 • de wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe vraag ik een afschrift aan?

 • Online via het formulier akte beëindiging geregistreerd partnerschap. U logt in met uw DigiD. Na het indienen ontvangt u een bevestiging per e-mail. De status van uw aanvraag kunt u volgen in ‘Mijn Loket’. Wij sturen het afschrift per post naar u toe.
 • Schriftelijk door middel van een brief aan de gemeente met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U stuurt uw verzoek naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA, Pijnacker.
 • Persoonlijk via een afspraak bij de balie van het gemeentekantoor. Maak uw afspraak online! U kunt ook iemand anders machtigen om het afschrift voor u op te halen. U verklaart dan schriftelijk dat u toestemming geeft dat de gemachtigde het afschrift voor u meeneemt. De gemachtigde neemt dan de getekende machtiging, een geldig legitimatiebewijs en (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs mee.

Kosten 2020

Een afschrift kost €13,80.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart