Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Rijbewijs, omwisseling buitenlands

In een aantal gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. De mogelijkheden verschillen per land. Bekijk hier hoe het werkt en wat het kost.

Omwisselen verschilt per land

Niet alle buitenlandse rijbewijzen kunnen worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Bekijk daarom eerst de landenlijsten hieronder. Staat het land van uw rijbewijs er niet bij, dan kunt u uw rijbewijs niet omwisselen. U moet dan in Nederland rijexamen doen. Behalve als u expat bent en onder de belastingmaatregel van 30% valt.

Rijbewijs uit de EU en Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein

België Ierland Polen
Bulgarije IJsland Portugal
Cyprus Italië Roemenië
Denemarken Kroatië Slovenië
Duitsland Letland Slowakije
Estland Liechtenstein Spanje
Finland Litouwen Tsjechië
Frankrijk Luxemburg Zweden
Griekenland Malta Zwitserland
Groot-Brittannië Noorwegen
Hongarije Oostenrijk

Voorwaarden

Voorwaarden voor het inwisselen van een rijbewijs uit bovenstaande landen zijn:

 • U moet in Nederland wonen en hier ingeschreven staan. Daarvoor geldt geen termijn.
 • Uw buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn.
 • Voor het omwisselen van een rijbewijs uit bovenstaande tabel moet u medisch worden gekeurd als uw rijbewijs een van de volgende categorieën bevat: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E. Dit geldt alleen als u kiest voor vernieuwen. Het is ook mogelijk om uw buitenlandse rijbewijs te vervangen door een Nederlands rijbewijs.

Vertaling meenemen

Hebt u een rijbewijs dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks)? Dan moet u een vertaling van het buitenlandse rijbewijs meenemen. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigd tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat. Is het rijbewijs in het buitenland vertaald, dan moet u de vertaling laten legaliseren.

Medische keuring

Een huisarts (dit mag ook uw eigen huisarts zijn) moet de medische keuring doen. Veel huisartsen zullen hieraan echter niet meewerken omdat hun beroepsorganisatie dat afraadt.

Let op: gaat het om een keuring voor beroepsvervoer, dan moet een onafhankelijk arts (dus niet uw eigen huisarts) de keuring doen. Uw eigen huisarts kan u informeren welke huisarts de keuring kan doen.

Rijbewijs uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Wilt u een rijbewijs uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba omwisselen, dan gelden deze voorwaarden:

 • Het rijbewijs moet nog geldig zijn op het moment dat u de aanvraag doet voor het omwisselen.
 • In het jaar dat het rijbewijs is afgegeven moet u ten minste 185 dagen in Aruba of de Nederlandse Antillen hebben gewoond.

Verklaring van geschiktheid nodig

Voor het omwisselen van een rijbewijs uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba hebt u altijd een Verklaring van geschiktheid nodig.

Rijbewijs uit overige landen

Hebt u een rijbewijs uit een van de landen hieronder? Dan kunt u dat rijbewijs alleen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs met de categorie(ën) die erachter staan.

Land Categorie
Andorra B (personenauto)
Canada, uitsluitend provincies Québec en Alberta B (classe 5, véhicule de promenade)
Chinees Taipei (Taiwan) B (personenauto)
Israël B (personenauto)
Japan A en B (IB, non-professional-carrying drivers private car and motorcycle)
Jersey (Staten van) Alle categorieën
Man (eiland) Alle categorieën
Monaco Alle categorieën
Singapore A (Class 2, motorfiets met meer dan 400 cc)
B (Class 3, personenauto)
Zuid-Korea B (1st class en 2nd class ordinary)

Voorwaarden

Voorwaarden voor het inwisselen van een rijbewijs uit een van bovenstaande landen zijn:

 • U moet in Nederland wonen en hier ingeschreven staan. Daarvoor geldt geen termijn.
 • Uw buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn.
 • U moet aantonen dat u in één jaar tijd minimaal 185 dagen hebt gewoond in het land waarin het rijbewijs is afgegeven.
 • Voor het omwisselen van een rijbewijs uit bovenstaande tabel is altijd een Verklaring van geschiktheid rijbewijs nodig. Dat geldt voor elke categorie die wordt omgewisseld.

In Nederland rijexamen doen

Staat uw land niet genoemd op deze pagina, dan kunt u uw rijbewijs niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U moet dan in Nederland rijexamen doen.

Uitzondering voor expats en militairen

Als u NAVO-militair bent of als u onder de belastingmaatregel van 30% valt (expats), kunt u uw rijbewijs altijd omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ook als u een rijbewijs hebt van een land dat hier niet genoemd wordt. Dat geldt ook voor uw partner en gezinsleden. U hoeft niet aan te tonen wat uw relatie is tot hen. Wel moeten zij op hetzelfde adres ingeschreven staan als u.

Niet rijden tot u uw nieuwe rijbewijs hebt

Bij de aanvraag moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. U mag geen voertuig besturen tot u uw nieuwe rijbewijs hebt.

Hoe lang duurt het?

Als alles akkoord is, krijgt u binnen tien werkdagen een afhaalbericht van de RDW. In vakantieperiodes of door onvoorziene omstandigheden kan het langer duren. U moet uw rijbewijs persoonlijk ophalen bij het Stadsloket waar u de aanvraag hebt gedaan. Daarvoor hebt u drie maanden de tijd. Daarna is het rijbewijs officieel ongeldig en wordt het vernietigd.

Voor het omwisselen hebt u nodig:

 • Uw buitenlands rijbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto. De foto moet aan speciale eisen voldoen. Lees deze eisen goed of ga naar een professionele fotograaf
 • Een geldige verblijfsvergunning. Deze is niet nodig als u onderdaan bent van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
 • Een vertaling van uw rijbewijs, als uw buitenlandse rijbewijs alleen is opgesteld in karakters die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks). De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigd tolk/vertaler, de ambassade of het consulaat. Is het rijbewijs in het buitenland vertaald, dan moet u de vertaling laten legaliseren.
 • Als u expat bent en onder de 30%-regeling valt: een kopie van de brief van de Belastingdienst waaruit dit blijkt.
 • Een Verklaring van geschiktheid rijbewijs. Voor een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is dit niet altijd nodig. Voor rijbewijzen uit alle andere landen is dit wel altijd verplicht. U kunt de verklaring online kopen via mijncbr.nl. U kunt de verklaring ook bij de publieksbalie van het gemeentekantoor kopen, tegelijk met de aanvraag voor de omwisseling. Hierbij loopt u wel het risico dat u de verklaring niet krijgt, terwijl u al betaald hebt voor de omwisseling.

Verklaring van geschiktheid bij rijbewijs uit EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

Bij een rijbewijs uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein kunt u kiezen tussen vervangen of vernieuwen.

 • Vervangen betekent: u krijgt een Nederlands rijbewijs op basis van uw buitenlandse rijbewijs. Het Nederlandse rijbewijs is geldig zolang het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hieraan zit wel een maximum. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Dit geldt ook als het buitenlandse rijbewijs is afgegeven voor een langere periode dan 10 jaar. Bij 'vervangen' is geen Verklaring van geschiktheid nodig en geen medische keuring.
 • Vernieuwen betekent: u krijgt een Nederlands rijbewijs met een nieuwe geldigheidsduur. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Om uw rijbewijs te vernieuwen hebt u een Verklaring van geschiktheid nodig en moet u medisch gekeurd worden.

U hebt altijd een Verklaring van geschiktheid nodig:

 • als uw rijbewijs korter geldig is dan de gebruikelijke termijn van geldigheid in het land van afgifte.
 • als uw rijbewijs aantekeningen of codes bevat over uw lichamelijke gesteldheid, die niet binnen de EU zijn vastgesteld (code van 100 of hoger). Uitzondering hierop zijn de aantekeningen lenzen, bril of automaat. Hierbij is geen Verklaring van geschiktheid nodig.

Een rijbewijs kost € 39,65.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart