Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Paspoort of identiteitskaart, toestemmingsformulier

Vraagt u een paspoort aan voor iemand die jonger is dan 18 jaar? Of een identiteitskaart voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u een toestemmingsformulier nodig om de aanvraag te kunnen doen.

Komt u voor een paspoort voor een persoon jonger dan 18 jaar of een ID voor een kind jonger dan 12 jaar?

Dan hebt u het onderstaande formulier nodig (online in te vullen via DigiD met controle via SMS of de DigiD app):

Wilt u liever geen gebruik maken van het online formulier? Belt u dan 14 015 voor het opvragen van de papieren versie.

Reist u alleen met een kind naar het buitenland en heeft het kind een andere achternaam dan uzelf?

Dan kunt u te maken krijgen met extra strenge grenscontroles. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat u als volwassene daadwerkelijk de ouder bent of het gezag heeft. Voor de controle bij de Nederlandse grens wordt u aangeraden om extra documenten mee te nemen als u reist met kinderen. Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • een verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder. U kunt de voorbeeldformulieren hieronder gebruiken;
  • recent uittreksel gezagsregister (aan te vragen bij de rechtbank;
  • recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (aan te vragen bij de woongemeente van het kind;
  • kopie van het paspoort van toestemminggevende ouder;
  • indien van toepassing: Uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • indien van toepassing: Het ouderschapsplan;
  • eventueel een afschrift van de geboorteakte.

Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart kunt u er voor kiezen om de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen. Als uw partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind kan dat bijdragen aan een vlotte grenspassage.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart