Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf zorg, hulp of begeleiding inkoopt. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en vanuit de Jeugdwet is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een pgb te krijgen.

Aanvragen

Heeft u of uw kind hulp nodig door ziekte, handicap of een andere beperking? Maak online een afspraak of bel 14 015. Samen bespreken wij dan uw vraag en kijken we naar de mogelijkheden.

Mogelijk komt u of uw kind in aanmerking voor een vorm van hulp of ondersteuning via de gemeente. Soms is daar een besluit van de gemeente voor nodig; een zogenaamde beschikking. Als u zo’n besluit heeft kunt u daarmee hulp vragen van een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. U ontvangt dan ‘hulp in natura’.

Zelf regelen via pgb

Regelt u de zorg liever zelf? Dan kunt u ervoor kiezen om een pgb te vragen van de gemeente. Met een pgb kunt u zelf hulp inkopen. Mensen kiezen hiervoor wanneer ze liever zelf de hulp regelen. U kunt een pgb krijgen als u kunt aangeven waarom zorg in natura voor u geen goede oplossing is. De persoon zelf of iemand uit de naaste omgeving kan de regie voeren over het pgb.

Voorwaarden

  • U kunt een goede reden noemen waarom hulp in natura in uw situatie niet voldoet.
  • De gekozen hulp die u via pgb inhuurt is van goede kwaliteit en u kunt die kwaliteit bewaken.
  • U kunt de (administratieve) taken en verplichtingen, die bij het persoonsgebonden budget zijn horen, goed uitvoeren.

De taken die bij het pgb horen zijn:

  • Het schrijven van een bestedingsplan, waarin staat welke hulp u wilt gaan inkopen, wat de kosten van de hulp zullen zijn en wie uw zorghulpverleners worden;
  • Het afsluiten van zorgovereenkomsten met elke zorghulpverlener;
  • Het bijhouden van facturen en betalingen via de Sociale Verzekeringsbank (Svb);
  • Het verantwoorden van uw uitgaven.

Trekkingsrecht

U krijgt het pgb niet op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de rekeningen van de zorgverleners. Dit heet trekkingsrecht. Op de website van de SVB vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget en trekkingsrecht.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart