Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Participatiewet

De overheid wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te werken. Ook als u een beperking heeft.

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mensen. Stel, u heeft een arbeidsbeperking. Maar u kunt wel (gedeeltelijk) werken. Dan ondersteunt de gemeente u bij het vinden van werk.

Voor wie?

Mensen die in de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zaten, vallen nu onder de Participatiewet. Net als een deel van de Wajongers en mensen die bij een sociale werkvoorziening werken (Wsw).

Beschut werk

Gemeentes creƫren jaarlijks enkele beschutte werkplekken. Die plekken zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die niet zonder aanpassingen en begeleiding bij een gewone werkgever kunnen werken.

Via een beschut-werkplek kunnen deze mensen toch in dienstverband werken, omdat hier de nodige begeleiding en aanpassingen aanwezig zijn.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven.

Als iemand met een volledige werkweek nog geen minimumloon kan verdienen vanwege zijn beperking, dan kan de gemeente dit bedrag aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Extra banen

De overheid en werkgevers hebben afgesproken dat er zo'n 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Dit zijn banen voor mensen met een beperking die niet op eigen kracht het minimuminkomen kunnen verdienen.

Inschrijven als werkzoekende bij UWV

Wilt u een uitkering aanvragen? Of wilt u hulp bij het vinden van werk? Schrijf u dan in als werkzoekende.

Wanneer schrijf ik me in als werkzoekende bij UWV?

  • U bent of wordt werkloos. U moet zich uiterlijk twee dagen na uw laatste werkdag inschrijven. Dit mag u natuurlijk ook al eerder doen;
  • U wilt een IOAW- of bijstandsuitkering aanvragen. Schrijf u direct in als werkzoekende. De datum van inschrijving is belangrijk bij het bepalen van uw recht op een uitkering;
  • U wilt hulp bij het vinden van een andere baan.Heeft u werk, maar zoekt u ander werk? Dan kunt u zich inschrijven als werkzoekende bij UWV wanneer u wilt.

Hoe schrijf ik me in als werkzoekende bij UWV?

U schrijft zich in via een digitaal formulier. U logt in op het formulier met DigiD. Na uw inschrijving ontvangt u binnen 48 uur een e-mail met een bevestiging van uw inschrijving.

Heeft u geen DigiD? Bekijk dan wat u moet doen op de pagina 'Inschrijven als werkzoekende bij UWV maar geen DigiD?'.

Zoektijd voor jongeren tot 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst vier weken actief naar werk zoeken. Ook moet u bekijken of u nog onderwijs kunt volgen of uw oude opleiding kunt afmaken. In die periode kunt u nog geen bijstandsuitkering aanvragen.

De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat u zich bij UWV WERKbedrijf meldt via www.werk.nl. U kunt de aanvraag nog niet volledig invullen. Het is slechts mogelijk om uw persoonsgegevens achter te laten.

Lukt het niet om werk te vinden, is een opleiding niet mogelijk en heeft u hiervan bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, afwijzingen daarop en verklaringen van opleidingsinstituten? Dan mag u na deze vier weken een bijstandsuitkering aanvragen. U gaat dan opnieuw naar www.werk.nl en vult daar de rest van het inlichtingenformulier in. Vervolgens verstuurt u het formulier en de gevraagde gevraagde gegevens. Volg de instructies op de site.

Bijstandsuitkering of IOAW aanvragen

Wilt u een bijstandsuitkering of IOAW aanvragen? Dit kunt u doen via werk.nl. Volg hiervoor de 3 stappen op deze pagina.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart