Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De gemeente heft belasting op onroerende zaken om een deel van de taken van de gemeente te bekostigen.

Wie krijgen een aanslag OZB?

 • eigenaren van woningen
 • gebruikers van niet-woningen
 • eigenaren van niet-woningen

Voor iedere groep geldt een eigen tarief. Het tarief en de WOZ-waarde van het pand bepalen de hoogte van de aanslag OZB. Gebruikers van woningen, bijvoorbeeld huurders, krijgen geen aanslag OZB.

Hoe wordt de OZB berekend?

De aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of niet-woning te vermenigvuldigen met het OZB-tarief (zie tabblad 'Kosten'). Dit tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt jaarlijks een nieuwe WOZ-waarde van uw woning of niet-woning. De vaststelling van de WOZ-waarde is een afzonderlijke beslissing die u ziet staan als aparte regel op het aanslagbiljet. Dit heet de WOZ-beschikking.

Mijn aanslag OZB heeft een lagere waarde dan de WOZ-waarde

De OZB kent een aantal verplichte vrijstellingen. Vrijgesteld van de OZB zijn:

 • Kassen
 • Woondelen binnen een niet-woning. Dit geldt alleen bij de gebruikersaanslag van een niet-woning

Ik heb mijn woning verkocht. Krijg ik geld terug?

U bent belastingplichtig voor de OZB als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak. Er vindt geen teruggaaf plaats van deze belasting als u in de loop van het jaar de onroerende zaak verkoopt of als u geen gebruiker meer bent. Overigens is het gebruikelijk dat de oude eigenaar en de nieuw eigenaar de aanslag OZB eigendom onderling verrekenen bij de notaris.

Ik heb een aanslag OZB gekregen die berekend is met het niet-woning tarief, maar ik woon er

Voor de vraag wanneer bij de OZB sprake is van een woning of een niet-woning, geldt het volgende. Woningen zijn onroerende zaken waarvan de WOZ- waarde voor 70% of meer is toe te rekenen aan grond en opstallen die dienen tot woning of die dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Bijvoorbeeld garages, tuinhuisjes etc. Niet-woningen zijn onroerende zaken die niet voldoen aan de voorwaarden voor een woning. Het kan dus voorkomen dat bij onroerende zaken waar een woninggedeelte aanwezig is, toch het niet-woningtarief van toepassing is. Voorbeelden kunnen zijn:

 • Kantoor met woonruimte
 • Opslag/distributie met woongedeelte
 • Agrarisch object met woongedeelte
 • Tuinbouwbedrijf met woongedeelte

Ik ben alleen eigenaar maar krijg een aanslag OZB voor gebruik

Als eigenaar bent u belastingplichtig voor de OZB gebruikersbelasting in de volgende gevallen:

 • U maakt zelf gebruik van de niet-woning
 • U bent eigenaar van een niet-woning in aanbouw
 • U bent eigenaar van een niet-woning die u in delen in gebruik heeft gegeven. Bijvoorbeeld: U verhuurt een bedrijfsverzamelgebouw waarin de gebruikers gebruik maken van een gezamenlijke hoofdingang, toiletgroep en pantry
 • U bent eigenaar van een niet-woning waarbij sprake is van kortstondig gebruik achtereenvolgens door verschillende gebruikers. Bijvoorbeeld: U verhuurt steeds een opslagruimte voor korte perioden

Bezwaar maken

Zijn de hierboven genoemde situaties niet van toepassing en ontvangt u toch een aanslag OZB? Dan kunt u bezwaar maken.

Doorgeven gebruik niet-woning

De gemeente is verplicht gegevens vast te leggen over de gebruikssituatie van alle niet-woningen. De gegevens worden gebruikt om te bepalen aan wie de aanslagen OZB en rioolheffing moet worden opgelegd.

Als u eigenaar bent van een niet-woning dan kunt u door middel van één van de hieronder vermelde formulieren aangeven hoe de gebruikssituatie is:

Bij de schriftelijke werkwijze kunt u het formulier downloaden en met de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Team belastingen
Postbus 1
2640 AA PIJNACKER

Tarieven 2019
Eigendom woning 0.0992% van de WOZ-waarde
Eigendom niet-woning 0.2191% van de WOZ-waarde
Gebruik niet-woning 0.1558% van de WOZ-waarde
Tarieven 2018
Eigendom woning 0.1031% van de WOZ-waarde
Eigendom niet-woning 0.2266% van de WOZ-waarde
Gebruik niet-woning 0.1612% van de WOZ-waarde
Tarieven 2017
Eigendom woning 0.1096% van de WOZ-waarde
Eigendom niet-woning 0.2311% van de WOZ-waarde
Gebruik niet-woning 0.1644% van de WOZ-waarde

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart