Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderhoud: wegen, straten, fietspaden en trottoirs

Heeft u een opmerking over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u daarvan melding maken.

U geeft uw melding door via het Meldpunt leefomgeving.

Verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen:

  • alle asfaltwegen, klinkerwegen en onverharde wegen;
  • pleinen, voetpaden en fietspaden;
  • viaducten, rotondes;
  • verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens;
  • speelplaatsen; en
  • straatmeubilair zoals zitbanken, lichtmasten en vuilnisbakken.

De gemeente is in het kader van 'duurzaam veilig' ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen e.d. Het onderhoud vindt plaats via een planning.

Regelgeving

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart