Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. Een omgevingsvergunning vraagt u online aan in het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

De volgende activiteiten zijn in de omgevingsvergunning opgenomen:

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft?

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • U dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente via Omgevingsloket online
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en publiceert uw aanvraag op de gemeentelijke website. De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er documenten ontbreken, dan informeren wij u hierover. Hierbij geven we aan binnen welke termijn u de ontbrekende documenten moet aanleveren. Ook kijken wij of de aanvraag binnen de reguliere procedure past (8 weken) of dat de uitgebreide procedure van toepassing is (6 maanden).
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet.
  • De gemeente laat u binnen 8 weken of 6 maanden weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. De termijn die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Het kan zijn dat de beslistermijn eenmalig met 6 weken wordt verlengd. U ontvangt een brief met ons besluit. Ook publiceren wij op onze website dat er een besluit is genomen.

Welstandsnota

Op de website Overheid.nl vindt u de Welstandsnota .

Wilt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning (stappen, termijnen) vindt u in de brochure "Een omgevingsvergunning aanvragen".

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 015. U wordt dan doorverbonden naar de juiste afdeling.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart