Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Monumenten, subsidie restauratie

Voor restauratie van gemeentelijke monumenten kan op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006 een aanvraag ingediend worden.

Subsidieverordening

Op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een aanvraag indienen voor restauratie van gemeentelijke monumenten. Ook voor het jaarlijks onderhoud aan of de restauratie van een als gemeentelijk monument beschermde ophaalbrug.

Deze aanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de verordening. Voor 2019 is er in totaal €35.000,- beschikbaar voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

Een subsidieaanvraag voor restauratie van een gemeentelijk monument en voor het jaarlijks onderhoud aan of de restauratie van een als gemeentelijk monument beschermde ophaalbrug, wordt ingediend door het invullen van het aanvraagformulier.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorwaarden zoals beschreven in de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2006, bijvoorbeeld het feit dat de kosten ten minste €1.000,- maar maximaal €10.000,- dienen te bedragen en dat alle aanvragen om subsidie in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

Het ingevulde formulier stuurt u met alle gevraagde bijlagen per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart