Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Monumenten, aanwijzing

Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. De rijksoverheid kan een object aanwijzen als rijksmonument. De gemeente kan woningen of bouwwerken aanwijzen als gemeentelijk monument. Dit kan zowel op verzoek als op eigen initiatief van de gemeente.

Monumentencommissie

Een besluit over aanwijzing van een object als gemeentelijk monument wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Het college vraagt altijd advies aan de Monumentencommissie. Deze commissie let op de architectonische waarde van het pand in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand. De commissie overlegt ook met de eigenaar.

Het plaatsen van een pand op de monumentenlijst zorgt er niet voor dat u verplicht bent een bepaalde onderhoud of restauratie te doen. U hoeft het pand ook niet in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Verbouwen en veranderen van een monument mag ook, maar er moet vanwege de historische waarde ervan wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Hoe werkt het aanwijzen van een monument?

Het college ontvangt een verzoek tot aanwijzing van een monument. De eigenaar en/of bewoner ontvangt vervolgens een kennisgeving van het college dat er een voornemen is om het pand als monument aan te wijzen. Rond dezelfde tijd wordt in het weekblad ‘Telstar’ bekend gemaakt dat het voornemen bestaat om het pand als monument aan te wijzen. Het ontwerp van het plan ligt 6 weken lang ter inzage bij de gemeente. Binnen deze termijn kunnen betrokkenen reageren op het voornemen.

De Monumentencommissie kijkt naar de reacties van betrokkenen en geeft een advies. Op basis van dit advies besluit het college of het pand op de monumentenlijst komt of niet. Het besluit wordt schriftelijk aan de eigenaar en/of inwoner van het pand meegedeeld. Hierna volgen er 6 weken waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen het besluit.

Nodig

Als u als eigenaar het initiatief neemt om uw pand door het college op de monumentenlijst te laten plaatsen, moet u zelf een cultuurhistorische inventarisatie van het pand laten maken.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart