Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Misbruik uitkering melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering? Geef dit (anoniem) door aan de gemeente. De melding kan leiden tot een nader onderzoek.

U kunt een melding doen bij vermoeden van misbruik van een gemeentelijke uitkering. Dat kan dus gaan om een bijstandsuitkering, maar ook om een IOAW of IOAZ uitkering. Uw melding kan leiden tot een nader onderzoek.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • het niet doorgeven van werkzaamheden, inkomsten of vermogen;
  • het niet doorgeven van partnerschap, huwelijk of samenwoning;
  • het niet doorgeven van vertrek uit de gemeente, verhuizing of vakantieverblijf in het buitenland.

Geef naam, adres en andere gegevens van de betrokkene zo volledig mogelijk door. Beschrijf of vertel in het kort waarom u denkt dat deze persoon fraudeert. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Hoe kunt u anoniem uw melding doorgeven?

  • Schriftelijk: U kunt via het meldingsformulier uw vermoeden van fraude doorgeven.
  • Bellen: Wilt u met een van onze medewerkers spreken? Bel dan met 14015. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Afhandeling

Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen wij u geen informatie geven over de afhandeling van uw melding. Wij vragen hiervoor uw begrip.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart