Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Misbruik uitkering melden (fraude)

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving misbruik maakt van een uitkering? Dan kunt hier melding van maken.

Dit kunt u zowel online als telefonisch doen. Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk en conform de AVG wetgeving. Uw gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt of gedeeld.

Wilt u liever met een van onze medewerkers spreken? Bel dan met 14015. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Afhandeling

Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen wij u geen informatie geven over de afhandeling van uw melding. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat verstaan we onder misbruik?

Misbruik van een uitkering is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer:

  • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
  • Iemand niet doorgeeft hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of inwoning).
  • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt verblijft
  • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is).
  • Onjuist gebruik van WMO voorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel, regiotaxi, gehandicaptenparkeerkaart etcetera)
  • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling)

Geef naam, adres en andere gegevens van de betrokkene zo volledig mogelijk door. Beschrijf of vertel in het kort waarom u denkt dat deze persoon fraudeert. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart