Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Milieuhandhaving

Ziet u dat er illegaal afval wordt gestort of dat er sprake is van opzettelijke milieuvervuiling? Geef dit dan door aan de gemeente.

U kunt als burger, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) een verzoek indienen bij de gemeente om in actie te komen. Als dit nodig is kan de gemeente maatregelen opleggen in de vorm van bestuursdwang, een dwangsom of het intrekken van een vergunning.

Het gaat om de volgende milieuovertredingen:

  • bodemvervuiling;
  • luchtverontreiniging;
  • geluidsoverlast;
  • verontreiniging oppervlaktewater.

De gemeente toetst uw klacht en controleert of er illegaal is gehandeld. De gemeente controleert of de normen van de vergunning zijn overschreden. De uitkomsten van de controle bepalen of er maatregelen worden getroffen.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart