Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leerplicht, vrijstelling

Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Vanaf dat moment moet uw kind op een school ingeschreven staan. Is dit voor uw kind niet mogelijk? In bijzondere gevallen kunt u zich beroepen op een vrijstelling van de inschrijvingsplicht.

Wanneer is uw kind leerplichtig?

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag in de eerstvolgende maand na de vijfde verjaardag van uw kind. Van 5 tot 16 jaar is uw kind leerplichtig. Dan moet het naar school. Na het 16e jaar wordt uw kind kwalificatieplichtig.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht betekent dat jongeren zonder startkwalificatie naar school moeten tot hun 18e. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2). Een vmbo-diploma is dat niet.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor vrijstelling?

Uw kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school in de volgende gevallen:

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking;
  • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst of levensovertuiging;
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland;
  • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker;
  • Uw kind is kwalificatieplichtig en volgt wegens bijzondere omstandigheden passend ander onderwijs.

Extra verlof

Wilt u extra verlof buiten de schoolvakanties? Dan vraagt u vrijstelling schoolbezoek aan. Ga hiervoor naar het product Leerplicht, aanvragen verlof.

Vrijstelling aanvragen

U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Dat moet u ieder jaar opnieuw doen, vóór 1 juli, via een vrijstellingsformulier:

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart