Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leerplicht, aanvragen verlof

Volgens de leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Soms zijn er omstandigheden dat er extra verlof nodig is. U kunt dit aanvragen volgens de voorwaarden.

Schoolgaande kinderen hebben uitsluitend verlof tijdens de vastgestelde schoolvakanties en vakantiedagen. Slechts in bijzondere gevallen mag de schoolleiding uw kind buiten vakanties vrij geven. Bijvoorbeeld:

  • bij belangrijke familieverplichtingen;
  • bij verplichtingen die verband houden met uw geloofs- of levensovertuiging; of
  • als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. U moet aantonen dat een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kunt u in dat schooljaar geen verlof meer aanvragen.

Aanvragen

Minder dan 10 dagen > aanvragen bij school

Gaat het verlof om een periode van minder dan 10 schooldagen? Dan vraagt u dit aan bij de school. Vraag hiervoor bij de betreffende school om een aanvraagformulier. De directeur van de school toetst uw aanvraag.

Meer dan 10 dagen > aanvragen bij gemeente

Verlof voor meer dan 10 dagen vraagt u aan bij de gemeente. De leerplichtambtenaar neemt dan een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Bezwaar maken

Als uw aanvraag is afgewezen en u vindt dat dit niet om de juiste reden is gebeurd, dan kunt u ertegen in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur is dat bij het bestuur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar kunt u bezwaar maken bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Meer informatie

Meer informatie over leerplicht en het aanvragen van verlof vindt u op de website van de Rijksoverheid.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart