Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Aanvragen

U kunt kwijtschelding online aanvragen via de Digitale Belastingbalie. Hiervoor logt u in met DigiD.

U kunt kwijtschelding ook aanvragen via het onderstaande verzoekformulier voor kwijtschelding. Print het verzoekformulier uit en stuur het ingevuld en ondertekend met de benodigde bewijsstukken naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp. U mag het formulier met de bijlagen ook e-mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Lukt het niet om het uit te printen? Dan kunnen we het u ook toesturen. Bel hiervoor de gemeente via 14 015.

Meesturen

 • De laatst ontvangen uitkeringsspecificatie/salarisstrook (ook studiefinanciering).
 • Een beschikking Rijksbelastingdienst (voorlopige teruggave) voor toegekende heffingskorting(en), zorg- en huurtoeslag. Kopieer ook de achterzijde van de beschikking.
 • De laatst ontvangen maandhuurspecificatie van de verhuurder van uw woning.
 • Aflossingsovereenkomst(en) voor schuld(en) (indien van toepassing).
 • Bankafschriften met af- en bijschrijvingen van de laatste twee volle maanden van alle rekeningnummers.
 • Het laatste overzicht van de huidige hypotheekschuld, aflossing en betaalde rente (indien van toepassing).
 • Het volledig kentekenbewijs van de auto (indien van toepassing).
 • Een eventueel financieringscontract van de auto.
 • Een beschikking vanuit de WMO of ziektekostenverzekeraar met betrekking tot de tegemoetkoming in de autokosten (indien van toepassing).
 • Een beschikking van de verlening van een persoonsgebonden budget vanuit de zorgverzekeringswet.
 • Een specificatie van de zorgverzekeringspremie per maand.

Wanneer krijgt u kwijtschelding?

Is uw inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de belastingsoorten afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen maken wij een berekening van uw inkomsten en uitgaven. Om deze berekening te kunnen maken vult u een verzoekformulier voor kwijtschelding in en stuurt dit met de benodigde bewijsstukken op naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

 • Als het verzoekformulier voor kwijtschelding niet volledig is ingevuld en/ of als de vereiste bewijsstukken niet zijn bijgevoegd.
 • Als het verzoekformulier voor kwijtschelding niet naar waarheid is ingevuld en/ of als u valse bewijsstukken heeft bijgevoegd.
 • Als u of uw partner voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen heeft.
 • Als het aan uzelf te wijten is dat u de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig aanvragen van een uitkering.
 • Als u ondernemer bent.

Automatische kwijtschelding

Wanneer u dit jaar recht heeft op kwijtschelding, dan bestaat de kans dat u dit volgend jaar ook heeft. De gemeente controleert dit geautomatiseerd op basis van de gegevens van het UWV, de RDW, de Belastingdienst en de BRP. U hoeft het verzoekformulier voor kwijtschelding dan niet ieder jaar opnieuw in te vullen.

Regelgeving

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart