Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klachtenmeldpunt Aanbesteden

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een regeling ‘Klachtenafhandeling bij Aanbesteden’. Dit is een onderdeel van de Aanbestedingswet 2012.

De klachtenregeling omvat een Klachtenmeldpunt en een Klachtprocedure. Op basis hiervan worden klachten van ondernemers over een concrete aanbesteding in behandeling genomen. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost.

De klachtenregeling biedt ondernemers de mogelijkheid om niet direct een kort geding in te hoeven zetten. Een ondernemer is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de klachtenregeling.

Als een ondernemer een klacht wil indienen kan dit online via het formulier hieronder:

Onder het tabblad VOORWAARDEN vindt u informatie over de klachtenprocedure.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart