Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kinderopvang, registratie voorzieningen

Nieuwe kinderopvangvoorzieningen zijn wettelijk verplicht zich te melden bij de gemeente waar zij zich willen vestigen.

Het is belangrijk dat kinderopvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Bovendien hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang voorkomt.

Daarom worden nieuwe kinderopvangvoorzieningen getoetst door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Wanneer de GGD een positief advies afgeeft over de exploitatie en het college neemt een positief besluit, wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Voorwaarden en aanvraagformulieren

De voorwaarden voor instellingen voor kinderopvang en de aanvraagformulieren vindt u op de website www.Rijksoverheid.nl.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de gemeente:

  • via e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl
  • per post naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, team maatschappelijk beleid, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Vergeet u niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen?

Regelgeving

Wet Kinderopvang en Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Pijnacker-Nootdorp

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart