Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kappen, vergunning

Voor het kappen van bomen heeft u meestal een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Via de website van Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Als u inlogt via DigiD, kunt u de aanvraag direct online indienen.

Adviesgesprek

Bent u een particulier en wilt u een adviesgesprek met ons aangaan? Kijk dan bij ‘Vergunningen particulieren, informatie en advies’.

Wanneer hebt u een vergunning nodig?

Voor het kappen van alle bomen met een diameter van 25 centimeter of meer (gemeten op 1,30 meter hoogte van de grond) moet u een vergunning aanvragen. U heeft ook een vergunning nodig voor de kap van aaneengesloten begroeiingen van bomen of struiken van meer dan 50 m².

Houd er rekening mee dat u de eerste zes weken na afgifte van de vergunning, in verband met mogelijke bezwaren, niet mag kappen. Een kapvergunning is twee jaar geldig.

Uitgebreide informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning (stappen, termijnen) vindt u in de brochure "Een omgevingsvergunning aanvragen".

Wet Natuurbescherming

Bij het kappen van bomen en beplantingen moet u rekening houden met flora en fauna. Dit houdt onder andere het volgende in:

Degene die gebruik maakt van een verleende kapvergunning moet zich houden aan de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming (Wnb, art 1.11, 3.1 en 3.5). Dit betekent onder andere dat het verboden is verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van vogels te vernielen of te verstoren. Dit geldt ook voor nesten in aanbouw.

Sommige vogelnesten zijn jaarrond beschermd (onder andere van de buizerd). De kans op de aanwezigheid van broedende vogels of nesten in aanbouw is het grootst in de periode 1 maart tot 1 augustus. Om die reden adviseren wij u de kapvergunning niet te gebruiken in deze periode, tenzij een terzake kundige kan aantonen dat de kap niet leidt tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

Daarnaast moet u zich houden aan de zorgplicht (art 1.11). Dit betekent dat u zorgvuldig omgaat met planten en dieren en doet wat redelijkerwijs verwacht kan worden om beschadiging, verwonding of doden van dieren en planten te voorkomen.
Informatie over werkzaamheden en wet natuurbescherming vindt u op de website www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.

Ook kan de gemeente om een natuuronderzoek vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat vleermuizen gebruik maken van een boom.

Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder dat de zorgplicht en de verbodsbepalingen worden nageleefd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvo.nl.www.rvo.nl.

Meer informatie

kijk ook naar de lijst met veelgestelde vragen (zie onder).

Kosten 2020

De kosten voor deze vergunning bedragen € 47,15.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart