Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Jeugdzorg

De nieuwe jeugdzorg geven we samen vorm. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan centraal. Van gezinnen en van hun omgeving. Hulp start voortaan bij de vraag wat mensen zelf kunnen. Gezinnen die het op eigen kracht niet redden, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners.

De kernteams helpen u graag verder

Heeft uw gezin een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij het kernteam in uw
woonkern. Elk team bestaat uit professionals met kennis en ervaring op verschillende
(leef)gebieden. Ook op het gebied van jeugd en gezin. Het kernteam bekijkt samen
met uw gezin:

 • wat u wilt veranderen;
 • wat u daarvoor zelf al heeft gedaan en wat u nog zou kunnen doen;
 • welke ondersteuning u verder eventueel nodig heeft;
 • waar die ondersteuning vandaan kan komen.

De professionals in de teams maken zo samen met u een plan en blijven uw vaste
contactpunt. Kortom: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt.

Voor welke jeugdzorgtaken is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp, waaronder:

 • ambulante opvoed- en opgroeiondersteuning;
 • dyslexiezorg;
 • (specialistische) zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking (J-LVG);
 • (specialistische) zorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (J-GGZ);
 • persoonlijke verzorging, begeleiding en respijtzorg voor jeugd met een lichamelijke beperking
 • uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Professionals krijgen meer ruimte om ervoor te zorgen dat de juiste hulp op het juiste moment wordt geboden. Het gaat om maatwerk. De gemeente gaat niet zelf de hulpverlening bieden, maar doet dit samen met gecontracteerde hulpverleningspartners.

Welke taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Kinderen of jongeren die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Bent u zorgaanbieder en wilt u een gecontracteerde partner worden van de gemeente?

Dan kunt u zich inschrijven bij het inkoopbedrijf Zuid-Holland West. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg.

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdzorg?

En loopt de indicatie in 2015 af? Dan moet u 8 weken voor het einde van de indicatie
contact opnemen met de gemeente. U krijgt dan een afspraak bij één van de kernteams.

Is er sprake van een crisis buiten kantoortijd?

Voor crisissituaties op het gebied van kinderen/jeugdigen onder de 18 jaar kunt u bellen met de Crisisdienst Jeugd. Zij zijn voor acute situaties buiten kantoortijd bereikbaar via nummer 070-379 51 60. Tijdens kantoortijd neemt u contact op via 14 015.

Hoe doet u een aanvraag voor jeugdzorg?

Deze aanvraag doet u in principe bij één van de kernteams. In sommige gevallen kan het klantcontactcentrum u ook verder helpen. Voor een afspraak met de kernteams kunt u bellen naar 14 015.

De kernteams zijn op verschillende plekken in de woonkernen te vinden. Bijvoorbeeld op de scholen, op straat, in de welzijnscentra en op het gemeentekantoor. Ieder team heeft daarnaast een eigen locatie en een inloopspreekuur.

Wilt u een afspraak maken bij een Kernteam? Neem dan contact op met de gemeente.

Bent u zorgaanbieder en wilt u een gecontracteerde partner worden van de gemeente?

Dan kunt u zich inschrijven bij het inkoopbedrijf ZHW. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart