Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum? En wilt u uw kinderen laten sporten of deel laten nemen aan culturele activiteiten? Dan kunt u vaak een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Voor wie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt cultuur of sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het gaat dan om kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Het fonds wil voorkomen dat deze kinderen in een sociaal isolement raken. Er is daarom bewust gekozen voor activiteiten in teamverband.

Soorten vergoedingen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Pijnacker-Nootdorp kent twee soorten vergoedingen:

  • voor het lidmaatschap/contributie; en
  • voor de benodigde attributen.

Het bedrag dat wij vergoeden is voor sport maximaal € 225 per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag € 450 per kind per 12 maanden. U kunt per kind een sportaanvraag of een cultuuraanvraag doen. Dus niet allebei. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.

Voorwaarden

  • Het kind moet tussen de 4 en 18 jaar zijn (dus tot en met 17 jaar);
  • het kind moet in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm (zie het overzicht met de normbedragen hieronder);
  • de sportieve of culturele activiteit moet in principe in team/groepsverband plaatsvinden;
  • de sportieve of culturele activiteit moet binnen Pijnacker-Nootdorp worden uitgevoerd.

Het volgen van zwemles wordt gezien als een activiteit in groepsverband en valt daarmee ook onder deze regeling.

Aanvragen

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, een maatschappelijk werker of een vrijwilliger van Participe Vluchtelingenbegeleiding.

Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart