Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening.

Het is bedoeld voor werknemers die de maximale uitkeringsduur van de werkloosheidswet (WW) hebben doorlopen en op het moment dat zij werkloos werden 50 jaar of ouder waren.

De uitkering wordt verstrekt in aansluiting op de maximale uitkeringsduur van de WW. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, wordt buiten beschouwing gelaten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 14 015.

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en zekerheid ingegaan. Hierdoor zijn de regels voor de IOW en de IAOW veranderd.

De Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) blijft tot 2020 bestaan. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd

Wat zijn de veranderingen in de IOAW?

Door de Wet werk en zekerheid wordt de toegang tot de IOAW-uitkering vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn vóór 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW.

Wanneer heb ik recht op IOW?

Om recht te hebben op een IOW-uitkering moet u 60 jaar of ouder zijn op het moment dat u werkloos raakt. En daarbij moet de eerste dag van uw werkloosheid vóór 1 januari 2020 liggen. De IOW blijft tot 2020 bestaan.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart