Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Individuele studietoeslag aanvragen

Studenten met een beperking kunnen vanaf 18 jaar recht hebben op een individuele studietoeslag.

Studenten met een beperking zijn soms niet goed in staat om hun opleiding te combineren met werk. Om te voorkomen dat zij hierdoor meer moeten lenen dan studenten die naast hun studie wel (kunnen) werken, is de individuele studietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag wordt verstrekt in de vorm van bijzondere bijstand. De regeling vervangt de studieregeling uit de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Om in aanmerking te kunnen komen voor een individuele studietoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Pijnacker-Nootdorp;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een beperking of handicap;
 • U heeft recht op studiefinanciering (WSF of WTOS);
 • U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;
 • U bent met een voltijdse baan niet in staat het wettelijk minimum loon te verdienen maar heeft wel mogelijkheden tot deelname aan het arbeidsproces.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen. Hiervoor gebruikt u het 'formulier aanvraag individuele studietoeslag hieronder'.

Het aanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en met de gevraagde bijlagen opsturen naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Team werk en inkomen
Postbus 1
2640 AA Pijnacker.

Binnen 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend ontvangt u van ons een brief. Daarin geven wij aan of de gemeente de individuele studietoeslag toekent of niet. De toeslag bedraagt € 100,-- per maand en wordt voor maximaal een half jaar toegekend. Indien van toepassing kunt u daarna weer een nieuw aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

Bij de het aanvraagformulier voegt u:

 • Een kopie van uw laatste WSF/WTOS-uitkering;
 • Een bewijs van inschrijving bij een opleiding;
 • Een kopie van uw bank- en/of spaarrekening(en) waaruit uw huidig saldo blijkt.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart