Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u langdurig een laag inkomen, weinig of geen eigen vermogen en geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag (voorheen: Langdurigheidstoeslag).

Had u de afgelopen 36 maanden een inkomen tot maximaal 100% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm? En heeft u weinig eigen vermogen en ondanks uw inspanningen geen zicht op inkomensverbetering? Dan kan de gemeente u, afhankelijk van uw omstandigheden, een individuele inkomenstoeslag toekennen.

U komt in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Pijnacker-Nootdorp;
 • u bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u bent geen student;
 • u had de afgelopen 36 maanden een inkomen tot maximaal 100% van de toepasselijke bijstandsnorm;
 • uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens die geldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering;
 • u heeft zich de afgelopen 36 maanden voldoende ingespannen om tot inkomensverbetering te komen;
 • het is minimaal 12 maanden geleden dat een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) werd toegekend.

Wetgeving

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente via het aanmeldingsformulier hieronder.

Het aanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar het hieronder vermelde adres. Stuur a.u.b. alle gevraagde bijlagen mee (zie tabblad 'Nodig').

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Team werk en inkomen
Postbus 1
2640 AA Pijnacker.

Binnen 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend ontvangt u van ons een brief. Daarin geven wij aan of de gemeente de individuele inkomenstoeslag toekent of niet. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezins)situatie.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

Van bestaande cliƫnten hebben wij meestal voldoende gegevens. Zij kunnen volstaan met het aanvraagformulier. Nieuwe cliƫnten sturen ook mee:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventueel uw partner;
 • meest recente loon- en/of uitkeringsgegevens van zowel uzelf als van uw partner;
 • jaaropgaven van de werkgever of uitkeringsinstantie over de afgelopen 3 jaar van zowel uzelf als van uw partner (liefst een opgave van uw netto inkomen);
 • afschriften met saldogegevens van alle bank- en spaarrekeningen in uw gezin, inclusief die van uwpartner en kinderen jonger dan 18 jaar van de laatste 3 maanden;
 • gegevens over uw vermogen en actuele schulden;
 • eventueel: een verklaring waaruit blijkt, dat u volledig arbeidsongeschikt bent (bv UWV); indien van toepassing: bewijsstukken van uw sollicitaties;
 • indien van toepassing: bewijsstukken van de gevolgde opleiding(en).

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart