Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Huishoudelijk afval

Avalex verzorgt de afvalinzameling namens de gemeente. Het gaat hierbij om het ophalen van huisvuil en grofvuil maar ook om de afvalbrengstations.

Veel afval is als grondstof herbruikbaar. Daarom streeft de gemeente ernaar om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Doordat we afval hergebruiken, halen we minder energie en grondstoffen uit onze aarde en zorgen we voor minder vervuiling. Veel informatie over het scheiden van afval en andere afvalgerelateerde zaken vindt u op de website van Avalex.

Inzameldagen afvalcontainers

Huisvuil wordt op woensdag opgehaald. In de even weken haalt Avalex het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op, in de oneven weken het restafval.

In de wijken waar het concept van ‘Omgekeerd inzamelen’ is gerealiseerd, gelden andere inzameldagen. De betreffende bewoners krijgen hier tijdig informatie over.

Wilt u weten wanneer uw huisvuil wordt opgehaald? Vul op de website van Avalex uw postcode in bij Mijn Avalex en u krijgt alle relevante informatie.

Gebruiksregels

Let bij het aanbieden van huisvuil op de gebruiksregels. Deze vindt u in het artikel 'Regels voor het gebruik van afvalcontainers'.

Het Nieuwe Inzamelen

Na een lang proces heeft de gemeenteraad zomer 2016 besloten dat Avalex het afval op een andere manier gaat inzamelen. Dit betekent dat de afvalinzameling de komende vijf jaar in de hele gemeente wijksgewijs verandert. We starten met de nieuwe inzameling in Emerald en Klapwijk, waar begin 2017 de afvalinzameling al wijzigt.

Uitgebreide informatie over Het Nieuwe Inzamelen vindt u ook in het artikel 'Nieuwe aanpak afvalinzameling Pijnacker-Nootdorp' en op de website van Avalex.

Vervangen of omruilen afvalcontainer

Wilt u een vervangende container omdat de vorige defect of vermist is? Of wilt u uw huidige container omruilen naar een groter of kleiner exemplaar? Dit kunt u direct regelen met Avalex via telefoonnummer 0900 0507 of via het e-mailadres info@avalex.nl.

Aanvragen tweede minicontainer voor GFT

Ook een tweede GFT container is direct aan te vragen via Avalex, tel. 0900 0507 of info@avalex.nl.

Aanvragen tweede afvalcontainer voor restafval

Hebt u behoefte aan een tweede restafval container? Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente via het e-mail adres info@pijnacker-nootdorp.nl. In uw verzoek moet u het volgende vermelden:

  • De reden waarom u meer restafval hebt dan gebruikelijk is.
  • Uw adres en postcode.

Een medewerker van de gemeente beoordeelt of de extra restafvalcontainer in uw geval is toegestaan. Ook controleren wij of op uw adres niet al eerder een extra container is afgeleverd.

Grofvuil en snoeiafval

Informatie over de inzameling van grofvuil en grof snoeiafval vindt u in het product Grofvuil. Voor algemene informatie over de inzameling van diverse soorten afval kunt u terecht op de website van Avalex.

Waar staat de container?

Wilt u weten waar u uw afval gescheiden kunt inleveren? Op de website van Avalex ziet u waar bij u in de buurt de desbetreffende containers staan.

De afvalbrengstations

Op de Avalex afvalbrengstations kun u grofvuil, puin, klein chemisch afval en ander afval brengen. U kunt terecht bij vijf afvalbrengstations in de regio. Het is handig als u thuis het afval al sorteert. Dat voorkomt onnodig heen en weer rijden in de milieustraat. Voor een aantal vervuilende afvalsoorten vraagt Avalex een bijdrage. Hiervoor kunt u alleen met PIN betalen. Neem ook uw Avalexpas mee!

Afvalstoffenheffing

In het product Afvalstoffenheffing vindt u informatie over de belasting die u betaalt voor het ophalen van huisvuil.

De aanbiedregels van huisvuil vindt u op de website van Avalex.

In de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp staan de beleidsregels over de inzameling van huishuidelijk afval.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart