Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hondenbeleid

Veel mensen beleven plezier aan honden. Daarom zorgt de gemeente voor uitrenterreinen en afvalbakken waar hondenbezitters de ‘prettige boodschap’ van hun hond kunnen deponeren. We maken met steeds meer mensen gebruik van de openbare ruimte. Daarom is het voor iedereen prettig als die schoon wordt gehouden en dat er geen overlast van loslopende honden is. In het hondenbeleid hebben wij alle spelregels vastgelegd.

Opruimplicht binnen de bebouwde kom

Als u een hond uitlaat binnen de bebouwde kom, moet u ervoor zorgen dat er geen hondenpoep achterblijft. Daarom moet u bij het uitlaten van de hond altijd iets bij u hebben om de poep op te ruimen. Ook op uitrenterreinen moet u de hondenpoep opruimen. Op diverse plekken in de gemeente staan prullenbakken en containers waarin u de hondenpoep (in een zakje) kunt deponeren.

Aanlijnplicht

Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aangelijnd zijn, behalve op de officiële uitrenterreinen. Buiten de bebouwde kom moet de hond van 15 maart tot en met 15 juli (broedseizoen) aangelijnd zijn. Dit geldt niet voor een aantal uitrenterreinen en losloopgebieden. Ook zijn er een aantal gebieden waar afwijkende regels gelden, hier volgt u de aanwijzingen op de borden.

Uitrenterreinen

Uitrenterreinen zijn kleine terreinen binnen de bebouwde kom, waar uw hond los mag lopen. U vindt de locaties op de interactieve kaart Hondenuitrenterreinen binnen de bebouwde kom. Deze terreinen zijn gemarkeerd met houten palen met een groen schild, met daarop de tekst ‘Uitrenterrein: hond mag los, opruimen moet’.

Losloopgebieden

Losloopgebieden zijn grotere gebieden buiten de bebouwde kom waar uw hond het hele jaar los mag lopen. Deze terreinen zijn gemarkeerd met borden door de beheerder van het gebied. Op de interactieve kaart 'Hondenbeleid buitengebied' ziet u alle losloopgebieden.

Verbodsgebieden

Honden mogen binnen de bebouwde kom niet komen op of in kinderspeelplaatsen en speelweides, openbare sportvelden, enz. Deze locaties zijn gemarkeerd met houten palen met een rood schild, met daarop de tekst: "Verboden voor honden".

Ook buiten de bebouwde kom zijn er diverse terreinen waar uw hond (bepaalde delen van het jaar) niet mag komen, of aangelijnd moet zijn. Bijvoorbeeld omdat het om een recreatiegebied gaat, of omdat het een natuurgebied is. Deze locaties staan op de interactieve kaart 'Hondenbeleid in het buitengebied'. De spelregels voor honden zijn met borden aangegeven door de beheerder van het gebied.

Hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt. Meer informatie vindt u op de pagina 'Hondenbelasting'.

Hondenbelangen Oostland

In Pijnacker-Nootdorp en omstreken is een hondenbelangenvereniging actief die naar een positief hondenbeleid streeft en het begrip wil vergroten tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Kijk voor meer informatie op www.hondenbelangenoostland.nl

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart